İŞTİRAKLER

Mülga Özelleştirme Yüksek Kurulunun 04/10/2013 tarihli ve 168 sayılı Kararı ile Özelleştirme Kapsam ve Programına alınan Milli Reasürans T.A.Ş sermayesindeki %3,37 pay oranı ile Compagnie Financiere Ottomane S.A sermayesindeki 37.660 adet adi hisseye karşılık gelen %1,4 ve 5,2 adet kurucu hisseye karşılık gelen %2,41 pay oranı Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 22.07.2015 tarihli ve 4739 sayılı ile Şirketimize devredilmiştir. 

Milli Reasürans T.A.Ş

Merkezi İstanbul’da yer alan Şirket, Türkiye İş Bankası tarafından tamamen yabancıların hâkimiyetinde bulunan sigortacılığın ulusallaştırılması, reasürans yoluyla diğer ülkelere devredilen primlerin yurtiçinde kalarak döviz tasarrufu ve Hazine’ye gelir sağlanması amacıyla tesis edilen reasürans tekelini işletmek üzere, İş Bankası tarafından 1929 yılında kurulmuş olup günümüzde Türk sigorta piyasasının reasürans ihtiyacının yaklaşık %25’ini tek başına karşılamaktadır.

Compagnie Financiere Ottomane S.A

Merkezi Lüksemburg’da yer alan Şirket, 1863 yılında Türkiye’de “Bank-i Osman-i Şahane” adı altında kurulmuş olup şirketin ana faaliyet konusu diğer şirketler ile ortaklıklar için her türlü yatırım, satın alma, abonelik ve başka herhangi bir yolla iktisap, satış yoluyla devir, hisse senetleri, tahviller ve diğer menkul kıymetler ve portföyünün idaresi, geliştirilmesi ve yönetimidir.