HAKKIMIZDA

       Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. (ADÜAŞ), Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun (ÖYK) 27.12.2006  tarihli  ve  2006/100  sayılı  Kararı  ile  özelleştirme  programına  alınan  Elektrik  Üretim A.Ş.’ye (EÜAŞ) ait Tercan, Kuzgun, Mercan, İkizdere, Çıldır, Beyköy ve Ataköy Hidroelektrik Santralleri ile Engil  Gaz  Türbinleri  Santrali  ve  Denizli  Jeotermal  Santralinin  işletilmesi  amacıyla  4046  sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun  kapsamında  Özelleştirme  İdaresi  Başkanlığının (ÖİB) 19.04.2007  tarihli  ve 415 sayılı  Oluru  ile kurulmuştur. ADÜAŞ, Ana Sözleşmesinin Ankara Ticaret Siciline tescili ile birlikte 29.05.2007 tarihi itibariyle faaliyete başlamıştır.

       Söz  konusu  elektrik  üretim  tesisleri, özel  sektöre  devredilinceye  kadar  14  ay  boyunca  ADÜAŞ tarafından  işletilmiştir.  2008  yılında  Elektrik  Piyasası  mevzuatında  yapılan  değişiklik  sonucu  ise Şirketin elektrik üretim alanındaki faaliyetleri sona ermiş olup işletme hakkı devir sözleşmelerinden kaynaklanan santrallerin denetim, yatırımların onaylanması gibi görevlerini yürütmektedir. 

      Ayrıca ÖİB, 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 353’ üncü maddesinin (3) numaralı bendi hükmü doğrultusunda muhtelif taşınmazların satış yöntemi ile özelleştirilmeleri konusunda ADÜAŞ Yönetim Kuruluna yetki vermekte olup ADÜAŞ, portföyünde yer alan varlıkların özelleştirilmelerine ilişkin ihale ve değer tespit çalışmalarını 4046 sayılı Kanun kapsamında  yürütmektedir. ADÜAŞ, bünyesindeki   farklı   branşlara   sahip   Sermaye   Piyasası   Kurulu   (SPK)   lisanslı değerleme uzmanlarının yanı sıra Royal Institute of Chartered Surveyor (RICS) tarafından akredite edilmiş Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalında doktora/yüksek lisans eğitimine devam eden personeli  ile ÖİB başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarına değerleme konusunda danışmanlık hizmetleri vermektedir.

       Diğer taraftan özelleştirme  kapsam  ve  programında  bulunan  muhtelif  taşınmazlardan  uygun  görülenler, ÖİB tarafından  ADÜAŞ’a  bedelsiz  olarak  devredilmekte  olup  söz konusu     taşınmazlar özelleştirme işlemleri tamamlanıncaya kadar ADÜAŞ tarafından değerlendirilmektedir. Bu   kapsamda  taşınmazlarla ilgili olarak Şirkete  iletilen   Kamulaştırma   Kanunu kapsamında devir işlemleri, kısa süreli kiralama işlemleri, taşınmazlar üzerinde bulunan atıl ve metruk yapıların yıkım işlerine ilişkin işlemler ilgili mevzuatlar çerçevesinde yürütülmektedir.

       Şirketin sermayesi 1.000.000 TL olup tamamı Özelleştirme İdaresi Başkanlığına aittir.