TERCAN HİDROELEKTRİK SANTRALİ

Tercan Hidroelektrik Santrali; Erzincan İli’ne bağlı Tercan İlçesi’nin 3 km güney doğusunda ve Tuzla Çayı üzerindedir. Tesislere Erzincan - Erzurum karayolundan Tercan ilçesini 1 km geçtikten sonra ayrılan 4km lik yolla ulaşılmaktadır.

Santral zonlu toprak dolgu tipinde, gövde hacmi 3,6 hm3, yüksekliği 57 metre, normal su kotunda göl hacmi 170 hm3 ve normal su kotunda göl alanı 8,9 km2 olan Tercan Barajından beslenmektedir.

DSİ tarafından 1969 yılında inşaatına başlanan Tercan Barajı 1990 yılında tamamlanmıştır. Aynı yıl içerisinde santral binasının inşası ve elektromekanik tesislerin montajı da tamamlanarak tesis 19.01.1990 tarihinde üretime alınmıştır.

15 MW kurulu gücünde olan Tercan HES’te 3 adet 5 MW gücünde dikey Francis Türbin bulunmaktadır.  Baraj tipi olan Tercan HES’in yıllık enerji üretim kapasitesi 48,0 GWh, yıllık güvenilir enerji üretimi 18,0 GWh ve Santralın ortalama özgül su sarfiyatı 9,8 m3/kWh’dir.

Santralda üretilen enerji santral kapalı şaltı üzerinden 31,5 kV’ luk çift devreli bir enerji iletim hattı ile Tercan TM’ den ulusal şebekeye verilmektedir.

TERCAN HES
Teknik Bilgi

Bulunduğu il

: Erzincan / Tercan

Hizmete Giriş Yılı

: 1990

Tipi

: Baraj

Ünite Sayısı ve Güçleri (MW)

: 3*5

Kurulu Gücü (MW)

: 15

Güvenilir Enerji (kWh)

: 18.000.000

01.09.2008 Tarihi itibarıyla ZORLU A.Ş. tarafından işletilmektedir.


TERCAN HES
Görsel Galeri


TERCAN HES
İletişim Bilgileri