ORGANİZASYON
ŞEMASIYönetim Kurulu


Genel Müdür
Mustafa YILMAZER


Sekreterlik
Büşra İÇENLİ


Değerleme Hizmetleri Müdürlüğü
Aslı Tuba İLHAN
Değerleme Birimi
İhale Birimi


İdari İşler ve Personel Müdürlüğü
Aslı Tuba İLHAN (V)
İdari İşler Birimi
Personel Birimi


Varlık Yönetimi Müdürlüğü
Kadir ÖZDUR
Gayrimenkul Birimi
Santraller Birimi
İştirakler Birimi


Mali İşler
Müdürlüğü
Samet KORKMAZGÖZ
Muhasebe Birimi
Finansman Birimi