ORGANİZASYON
ŞEMASIYönetim Kurulu


Mustafa YILMAZER
Genel Müdür


Derya OK
Sekreterlik


Aslı Tuba İLHAN
Değerleme Hizmetleri Müdürlüğü
Değerleme ve İhale Birimi


Mustafa EROĞLU
Destek Hizmetleri Müdürlüğü
İdari İşler ve Personel Birimi
Mali İşler Birimi
İşletmeler Birimi


Mustafa EROĞLU
Santraller Müdürlüğü
Özelleştirme sonrası
Takip Birimi