HAKKIMIZDAÖzelleştirme Yüksek Kurulu'nun 27.12.2006 tarihli ve 2006/100 sayılı kararı ile, Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. (EÜAŞ) Genel Müdürlüğüne bağlı; Tercan, Kuzgun, Mercan, ikizdere, Çıldır, Ataköy, Beyköy, Hidroelektrik Santralları ve Engil Gaz Türbinleri Santralı ile Denizli Jeotermal Santralının Özelleştirme Programı ve kapsamına alınmasına karar verilmiştir.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 19.04.2007 tarihli ve 415 sayılı OLUR'u ile Şirketimiz Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. (ADÜAŞ)'nin kurulması ve söz konusu şirketin Ana Sözleşmesinin 4046 sayılı Kanunun 20'inci maddesinin (A) bendine istinaden düzenlenmesi, söz konusu santralların çalışan personelin mevcut kadroları ve özlük haklarıyla birlikte Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.'nin bünyesine aktarılması kararlaştırılmıştır.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın 20.04.2007 tarihli ve 2576 sayılı yazısı ile söz konusu santralların 30 Haziran 2007 tarihine kadar Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. (EÜAŞ) tarafından işletilmesi ve bu tarihe kadar santralların Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.'ye devirlerinin gerçekleştirilmesi konusunda anlaşmaya varılmıştır.