GENEL MÜDÜRÜMÜZ

Mustafa YILMAZER

Genel Müdür
Mustafa YILMAZER
1978 yılında Kırıkkale’de doğdu. İlk, Orta ve Lise öğrenimini Kırıkkale’de tamamladı. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesinden Ziraat Mühendisi olarak mezun oldu. Ardından Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde İşletme yüksek lisansını tamamladı.

2000-2008 y
ılları arasında Ankara Büyükşehir Belediyesi, TBMM, Kültür ve Turizm Bakanlığında çeşitli görevlerde bulundu.

2008-2017 y
ılları arasında Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumunda Mühendis ve Kurul Üyeliği görevlerini ifa etti.

2017 y
ılında Özelleştirme İdaresine Başkan Müşaviri olarak atandı.

Ocak 2020’de Özelle
ştirme İdaresi Başkanlığı Başkan Yardımcılığına getirildi.

Bu görevinin yan
ı sıra Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.’de Genel Müdürlük görevini de yürüten Yılmazer, Evli ve 3 çocuk babasıdır.