4046 SAYILI KANUN KAPSAMINDA SONUÇLANAN ÖZELLEŞTİRME İHALELERİ

Şirketimiz tarafından süreci yürütülen ve sonuçlanan
ihalelere aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz.

28.12.2022
SONUÇLANMIŞTIR
28.12.2022 tarihinde yapılan nihai pazarlık görüşmesinde,
Özelleştirme Kapsam ve Programında bulunan
Denizli ili, Çivril ilçesi, Gümüşsu Mahallesi, 177 ada, 31 parseldeki 16.078,78 m² yüzölçümlü taşınmaz ile üzerinde yer alan yapıların özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesinde en yüksek teklif 880.000  (Sekizyüzseksenbin) Türk Lirası bedelle Yunus Emre CELEP tarafından verilmiştir.


28.12.2022
SONUÇLANMIŞTIR
28.12.2022 tarihinde yapılan nihai pazarlık görüşmesinde,
Özelleştirme Kapsam ve Programında bulunan
Edirne ili, Meriç ilçesi, Büyükdoğanca Mahallesi, 340 ada, 8 parseldeki 16.855,58 m² yüzölçümlü taşınmaz ile üzerinde yer alan yapıların özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesinde en yüksek teklif 1.725.000 (BirmilyonYediyüzYirmibeşBin) Türk Lirası bedelle Mehmet UYSAL tarafından verilmiştir.

28.12.2022
SONUÇLANMIŞTIR
28.12.2022 tarihinde yapılan nihai pazarlık görüşmesinde,
Özelleştirme Kapsam ve Programında bulunan
Eskişehir ili, Odunpazarı ilçesi, Yahnikapan Mahallesi, 14996 ada 15 ve 18 parseldeki toplam 28.479,60 m² yüzölçümlü taşınmaz ile üzerinde yer alan yapıların özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesinde en yüksek teklif 2.410.000  (İkimilyonDörtyüzOnBin) Türk Lirası bedelle Ali TURHAN tarafından verilmiştir.

28.12.2022
SONUÇLANMIŞTIR
28.12.2022 tarihinde yapılan nihai pazarlık görüşmesinde,
Özelleştirme Kapsam ve Programında bulunan
Erzincan ili, Çayırlı ilçesi, Atatürk Mahallesi, 65 ada 39 parseldeki 1.866,93 m² yüzölçümlü taşınmaz ile üzerinde yer alan yapıların özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesinde en yüksek teklif 4.775.000 (DörtMilyonYediyüzYetmişBeşBin) Türk Lirası bedelle S.S. ERZİNCAN PANCAR EKİCİLERİ KOOPERATİFİ tarafından verilmiştir.

27.12.2022
SONUÇLANMIŞTIR
27.12.2022 tarihinde yapılan nihai pazarlık görüşmesinde,
Özelleştirme Kapsam ve Programında bulunan
Bursa ili, Mustafakemalpaşa ilçesi, Tepecik Mahallesi, 0 ada, 2830 parseldeki 31.793,00 m² yüzölçümlü taşınmaz ile üzerinde yer alan yapıların özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesinde en yüksek teklif 13.900.000 (Onüçmilyondokuzyüzbin) Türk Lirası bedelle Çelikel Yapı Tic. Ltd. Şti. tarafından verilmiştir.

04.01.2023
SONUÇLANMIŞTIR
04.01.2023 tarihinde yapılan nihai pazarlık görüşmesinde,
Özelleştirme Kapsam ve Programında bulunan
Tekirdağ ili, Hayrabolu ilçesi, Kahya Mahallesi, 1414 ada, 1 parseldeki (eski 114 ada 21 parsel) taşınmaz ve üzerindeki yapının ihalesine 5 teklif sahibi katılmış olup, ihalede en yüksek teklif Hasan EYÜPOĞLU tarafından 4.550.000 TL olarak verilmiştir.

04.01.2023
SONUÇLANMIŞTIR
04.01.2023 tarihinde yapılan nihai pazarlık görüşmesinde,
Özelleştirme Kapsam ve Programında bulunan
Tekirdağ ili, Hayrabolu ilçesi, Kahya Mahallesi, 1415 ada, 3 parsel (eski 114 ada 22 parsel) ve 1415 ada 4 parseldeki (eski 114 ada 23 parsel) taşınmazların ihalesine 4 teklif sahibi katılmış olup, ihalede en yüksek teklif Ali GÜNDÜZ tarafından 3.460.000 TL olarak verilmiştir.

04.01.2023
SONUÇLANMIŞTIR
04.01.2023 tarihinde yapılan nihai pazarlık görüşmesinde,
Özelleştirme Kapsam ve Programında bulunan
Kars ili, Merkez ilçesi, Karacaören Mahallesi, 1196 ada, 1 parsel ihalesine 12 teklif sahibi katılmış olup, ihalede en yüksek teklif ERDAĞI MİMARLIK LTD. ŞTİ. tarafından 3.055.000 TL olarak verilmiştir.

04.01.2023
SONUÇLANMIŞTIR
04.01.2023 tarihinde yapılan nihai pazarlık görüşmesinde,
Özelleştirme Kapsam ve Programında bulunan
Kars ili, Merkez ilçesi, Karacaören Mahallesi, Tepecik 1196 ada, 4 parsel ihalesine 11 teklif sahibi katılmış olup, ihalede en yüksek teklif ERDAĞI MİMARLIK LTD. ŞTİ. tarafından 3.355.000 TL olarak verilmiştir

04.01.2023
SONUÇLANMIŞTIR
04.01.2023 tarihinde yapılan nihai pazarlık görüşmesinde,
Özelleştirme Kapsam ve Programında bulunan
Kastamonu ili, Merkez ilçesi, Gölköy Mahallesi, 158 ada, 6 parsel ihalesine 10 teklif sahibi katılmış olup, ihalede en yüksek teklif ÖZGÜR AKKAYA tarafından 19.000.000 TL olarak verilmiştir.