4046 SAYILI KANUN KAPSAMINDA İHALELER


SONUÇLANMIŞTIR
.
TGT Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. sermayesinde bulunan %0,03158 oranındaki Elektrik Üretim A.Ş.’ye ait hissenin,  “Satış” yöntemiyle özelleştirilmesi ihalesinde en yüksek teklif  140.000.00 Türk Lirası bedelle GAMA Enerji A.Ş. tarafından verilmiş olup, 07.03.2022 tarihinde taraflar arasında imzalanmıştır.