4046 SAYILI KANUN KAPSAMINDA ÖZELLEŞTİRME İHALELERİ

Şirketimiz tarafından süreci yürütülen,
herhangi bir ihale bulunmamaktadır.