İKİZDERE HİDROELEKTRİK SANTRALİ

Rize İli’ne bağlı İkizdere İlçesi’nin kuzeyinde İkizdere Deresi üzerinde, Rize-Erzurum Devlet Karayolu kenarına tesis edilmiş olan İkizdere Santralı, İller Bankası Kurumu tarafından 1955 yılında inşasına başlanmış, 6 sene sonra 1961 yılında tamamlanarak işletmeye açılmıştır.

Ekonomik ömrünü dolduran santral, 2016 yılında revizyona alınarak santral binası ve tüm teçhizat tamamen yenilenmiştir. Rehabilitasyon çalışmaları 600 gün sürmüş olup, çalışmaların bitirilmesine müteakip Bakanlık Kabulü yapılmış ve 03 Mart 2018 itibari ile santral tekrar ticari üretimine başlamıştır.

Francis Tipinde 3 adet dikey eksenli grubu bulunan Santralin kurulu gücü 3x6,2=18,6 MW iken, rehabilitasyon neticesinde francis tipinde 2 adet yatay eksenli grup 2x12,47=24,94 MW gücüne ulaşmıştır.

Kanal tipi olan İkizdere HES, gerekli suyu Cimil ve Çamlık Derelerinden almaktadır. Çamlık Deresinin suyu 794 m’lik bir tünelle Cimil Deresi su alma tesislerine akıtılmakta, Cimil Deresi suyu ile birlikte 3336 m uzunluğunda at nalı kesitinde (3,15x2,85m) ve saniyede 17,8 m³ suyu geçirebilecek şekilde ikinci bir tünelle yükleme havuzuna ulaşmaktadır. Bu noktadan, 163 m yükseklikten cebri boru ile su Santrala aktarılmaktadır. Santral çıkış suyu kotu 457,50 m, yükleme havuzu su kodu 620,30 m’dir.

Ortalama özgül su tüketimi 2,5 m³/kWh olan Santral günde yaklaşık 0,36 milyon kWh elektrik enerjisi üretmektedir. Öngörülen yıllık ortalama üretim kapasitesi 133,5 milyon kWh’dir. Santralda üretilen enerji, 31,5 kV’luk TEDAŞ DM üzerinden TEİAŞ 154 kV TM'ye aktarılmakta, buradan enerji iletim hatları ile Kalkandere TM üzerinden ulusal şebekeye aktarılmaktadır.

İKİZDERE HES
Teknik Bilgi

Bulunduğu il

: Rize / İkizdere

Hizmete Giriş Yılı

: 1961

Tipi

: Kanal

Ünite Sayısı ve Güçleri (MW)

: 3*6.2

Kurulu Gücü (MW)

: 18.6

Güvenilir Enerji (kWh)

: 100.000.000

01.09.2008 Tarihi itibarıyla ZORLU A.Ş. tarafından işletilmektedir.


İKİZDERE HES
Görsel Galeri


İKİZDERE HES
İletişim Bilgileri