ÇILDIR HİDROELEKTRİK SANTRALİ

Çıldır Hidroelektrik Santrali; Kars ili sınırları içerisinde yer alan Çıldır Doğal Gölünden beslenmektedir. Deniz seviyesinden üst kotu 1962,00 m ile alt kotu 1960,58 m aralığındaki su hacminden faydalanmaktadır.

Santral inşaatına 1970 yılında başlanmış olup, çalışmalar bitirildikten sonra 04.12.1975 tarihinde üretime başlamıştır.

Çıldır HES; Su Alma Tesisi, bekçi kulübesi, ızgara, kapaklar ve dip savak odasından ibarettir. Santralin su alma ağzı Çıldır Gölü kenarında olup 4225 m. uzunluğunda ve 2,75 metre çapında at nalı şeklinde kapalı bir tünelle denge bacasına bağlıdır. Denge Bacası santralin Kuzey Doğusunda yer almaktadır. Kuvvet tüneli ile kelebek vanayı bir birine bağlayan 10 m. çapında 3 m. yüksekliğinde koç darbelerini karşılamak maksadıyla yapılmış beton bir kütledir. Buradan alınan su kelebek vanadan geçerek 630 m. uzunluğunda 2.20 m. çapındaki cebri boruya gelir. Kelebek vana kotu 1945 metredir. Santral su çıkış kotuda 1819 metredir ve 130,65 m lik net düşü ile türbinlere ulaşır. Çıldır HES 130,65 m’lik düşüsü olduğu için yüksek düşülü santraller sınıfına girmektedir.

Çıldır HES’de 3 adet ünite vardır. Her birinin gücü 5,12 MW’dır. Toplam santral kapasitesi 15,36 MW’dır. Çıldır HES’in yıllık enerji üretim kapasitesi 44,5 GWh, yıllık güvenilir enerji üretimi 20,0 GWh ve Santralın ortalama özgül su sarfiyatı 3,12 m³/ kWh’dir.

ÇILDIR HES
Teknik Bilgi

Bulunduğu il

: Kars / Arpaçay

Hizmete Giriş Yılı

: 1975

Tipi

: Göl

Ünite Sayısı ve Güçleri (MW)

: 3 * 5.12

Kurulu Gücü (MW)

: 15.36

Güvenilir Enerji (kWh)

: 20.000.000

01.09.2008 Tarihi itibarıyla ZORLU A.Ş. tarafından işletilmektedir.


ÇILDIR HES
Görsel Galeri


ÇILDIR HES
İletişim Bilgileri