403

( Mw )
KURULU SANTRAL KAPASİTESİ

170

(Adet)
BAŞARI İLE TAMAMLANMIŞ İHALE

710

( milyon TL)
ÜLKE EKONOMİSİNE KATKI

HAKKIMIZDA

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 19.04.2007 tarihli ve 415 sayılı OLUR'u ile Şirketimiz Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. (ADÜAŞ)'nin kurulması ve söz konusu şirketin Ana Sözleşmesinin 4046 sayılı Kanunun 20'inci maddesinin (A) bendine istinaden düzenlenmesi, söz konusu santralların çalışan personelin mevcut kadroları ve özlük haklarıyla birlikte Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.'nin bünyesine aktarılması kararlaştırılmıştır.
Faaliyetler
Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 19.04.2007 tarihli ve 415 sayılı OLUR'u ile kurulan Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. (ADÜAŞ)'nin faaliyet alanlarına göz atmak için aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
İhaleler
Şirketimiz tarafından ihale süreci sürdürülen ve sözleşmesi imzalanan ihale sonuçlarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

...
Santraller
Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 27.12.2006 tarihli ve 2006/100 sayılı kararı ile şirketimiz bünyesine katılan Elektrik Üretim Santralleri

...

İŞTİRAKLERİMİZ

Şirketimizin, Milli Reasürans'ın sermayesinde % 3,37 oranında, Uluslararası sermaye kuruluşu şirketlerinden biri konumunda bulunan Compagnie Financiere Ottomane S.A.'nın sermayesinde ise % 3,81 oranında ortaklık payı bulunmaktadır.

COMPAGNIE FINANCIERE
OTTOMANE S.A.


ATAKÖY HES
BEYKÖY HES
ÇILDIR HES
DENİZLİ JES
İKİZDERE HES
KUZGUN HES
MERCAN HES
MURGUL HES
TERCAN HES
ELEKTRİK ÜRETİM
SANTRALLERİMİZÖzelleştirme Yüksek Kurulu'nun 27.12.2006 tarihli ve 2006/100 sayılı kararı ile şirketimiz bünyesine katılan Jeotermal ve Hidro Elektrik Üretim Santralleri.

Detaylı bilgilere menü çubuğu Santrallerimiz bölümünden ulaşabilirsiniz.


Raporlar
Yıllık faaliyet raporları; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) açısından, şirketin ilgili hesap dönemine ait iş ve işlemlerinin akışını, her yönüyle finansal durumunu, şirketin hak ve yararını da gözetecek şekilde hazırlanması gereken zorunlu Raporlardan biridir.

Şirketimizin geçmiş yıllara ait raporlarına aşağıdaki linkten ulaşabilitsiniz.
Yayınlar
Enerji, Gayrimenkul Değerleme ve Özelleştirme uygulamalarına ilişkin yayınlara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.